Ficohsa: gecommitteerd aan een duurzame toekomst

De Financiële Groep Ficohsa begrijpt dat duurzaamheid een fundamentele pijler is om geïntegreerde en gebalanceerde ontwikkeling te bereiken. Daarom heeft het een reeks initiatieven geïmplementeerd die duurzaamheid in al zijn operaties bevorderen.

Welke zijn deze initiatieven?

Ficohsa heeft milieubeheerpraktijken aangenomen die erop gericht zijn de impact op het natuurlijke milieu te verminderen. Door het implementeren van recyclingbeleid en afvalvermindering, alsmede het bevorderen van energie-efficiëntie, streeft de organisatie ernaar de waardevolle planetaire hulpbronnen te behouden.

Inclusiviteit en diversiteit zijn fundamentele waarden die de acties van Ficohsa leiden. Als groep erkennen ze het belang van een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich volledig kan ontwikkelen. Bovendien bevorderen ze gelijke kansen als een sleutelaspect in de bevordering van diversiteit in hun werknemersbestand.

Onderwijs en steun aan sociale programma’s

Anderzijds is de financiële instelling actief betrokken bij de verbetering van de onderwijskwaliteit in Honduras. Via verschillende voorstellen bieden ze kansen aan studenten en versterken ze de training van leraren, omdat ze leren als een krachtig gereedschap voor de menselijke en sociale ontwikkeling van het land zien.

Daarnaast neemt Ficohsa deel aan sociale projecten die erop gericht zijn de levenskwaliteit van kwetsbare gemeenschappen te verbeteren. Hun toewijding blijkt uit hun actieve deelname aan programma’s die sociale problemen aanpakken en bijdragen aan het welzijn van de Hondurese gemeenschappen.

Beginselen en overtuigingen

Transparantie en ethiek zijn fundamentele waarden in alle activiteiten van de Financiële Groep Ficohsa. Ze zijn toegewijd met integriteit te handelen in al hun interacties met klanten, leveranciers en medewerkers.

Rendabiliteitsverslaglegging is een essentiële praktijk voor hen en elk jaar presenteren ze hun Duurzaamheidsverslag, waarin ze verslag uitbrengen over hun acties en resultaten op het gebied van milieuzorg en het verminderen van de koolstofvoetafdruk.

Innovatie

Bij Ficohsa erkennen ze de transformatieve rol van innovatie en technologie in de zoektocht naar positieve verandering. Daarom zoeken ze voortdurend naar nieuwe manieren om hun producten en diensten te verbeteren door toegankelijke en op de behoeften afgestemde financiële oplossingen te bieden.

Door hun processen te digitaliseren streeft Ficohsa ernaar de klantenervaring te optimaliseren door wendbare en efficiënte diensten aan te bieden. Bovendien is de instelling gericht op financiële educatie door platforms en hulpmiddelen te ontwikkelen die klanten helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en het verbeteren van hun economisch welzijn.

De implementatie van duurzame technologische oplossingen heeft ook bijgedragen aan het verminderen van papierverbruik en de koolstofvoetafdruk van de organisatie, in lijn met hun engagement voor het milieu.

Voortdurende inzet

Het engagement van de Financiële Groep Ficohsa voor de bouw van een duurzame toekomst is constant en evoluerend. Via hun acties en programma’s tonen ze hun betrokkenheid bij het welzijn van mensen, de zorg voor de planeet en de eerlijke ontwikkeling van Honduras.

Ficohsa nodigt iedereen uit om zich bij deze weg naar een duurzame toekomst aan te sluiten. Samen kunnen we een rechtvaardigere, inclusievere en welvarendere samenleving voor heden en de toekomst bouwen.